ELECTRO – STOCKS LLOBREGAT S.A. – MAGATZEMISTES DE MATERIAL ELECTRIC